TRANG NHÀ HUYỀN BÍ HỌC  THẦN BÍ HỌC ĐÔNG TÂY 

                             Thần Bí Học là một môn học nghiên cứu , tìm hiểu và thực hành nhửng tiềm năng của tâm linh , đả được lưu truyền từ xưa đến nay trong xả hội loài người ....

Mọi người đều có khả năng nầy , nhưng cần tập luyện để có thể ứng dụng trong đời sống hằng ngày , cân bằng cuộc sống tâm linh và vật chất , kỷ thuật tiến bộ ngày nay.....

 

             TÔN CHỈ :  

- Phổ biến và phát hành

   sách vở , tài liệu tìm hiểu và ứng dụng khoa học tâm linh cho nhu cầu cá nhân ....

Chủ trương phi tôn giáo ; phi chính trị.

Cung cấp , và tạo điều kiện cho mọi người mở mang tuệ giác về tâm linh và có cuộc sống an lành và hạnh phúc ... 

  

THẦN BÍ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

Gồm có : Mật Tông , Đạo Gia , Yoga , Pháp Thuật , Bùa Ngải , Thần Thông , Vu Thuật , Phù Thủy , Tài kinh bang tế thế .....Binh pháp , Mưu lược , bày binh bố trận ....

                                

                

  THẦN BÍ HỌC TÂY PHƯƠNG:

Gồm có : Kabbalah , gnostic , witch-craft , Magic , Alchemy , Chaos Magic , Shaman , Enochian Magic , Huna ...Voodoo...

  

             

© 2008 thanbihocdongtay.com

THẦN BÍ HỌC ĐÔNG TÂY
Company Slogan